Former av amyloidos

Innehåll

 • Former av skada på kroppen under amyloidos
 • Funktioner av primär amyloidos
 • Funktioner av sekundär amyloidos
 • Familj amyloidos
 • Beta-2 mikrooglobulin amyloidos
 • Lokal amyloidos • Former av skada på kroppen under amyloidos

  Former av amyloidosAmyloidos är en grupp av sjukdomar som uppstår på grund av deponering av vissa proteiner (proteiner), kallad amyloid, i olika organismvävnader. Amyloidproteinet kan skjutas upp på lokaliserade platser och inte skada kroppens vävnader. En sådan form av amyloidos kallas lokaliserad amyloidos.

  Amyloidos, som påverkar hela organismens vävnad, kallas vanlig amyloidos. Den gemensamma amyloidos kan orsaka allvarliga förändringar som faktiskt kan uppstå i någon kroppsorgan.

  Amyloidos kan uppstå självständigt eller «Sekundär» Som ett resultat av en annan sjukdom, inklusive komplexa myelom, kroniska infektioner (såsom tuberkulos eller osteomyelit) eller kroniska inflammatoriska sjukdomar (såsom reumatoid artrit och ankyloserande spondylit). Med tiden kan amyloidos också spridas till vissa delar av kroppen. En sådan lokaliserad form av amyloidos ger inte vanliga komplikationer på andra delar av kroppen. Protein, som skjuts upp i hjärnan hos patienter med Alzheimers sjukdom, är formen av amyloid.

  Gemensam amyloidos klassificeras av tre huvudtyper som skiljer sig avsevärt från varandra. Det finns en kod som består av två bokstäver, som börjar med bokstaven A (amyloidos). Den andra bokstaven i koden betecknar protein, som skjuts upp i vävnaderna i denna typ av amyloidos. För närvarande skiljer den primära amyloidosen (AL), sekundär amyloidos (AA) och ärftlig (ATR).

  Dessutom innefattar andra former av amyloidos beta-2 mikrooglobulinamyloidos och lokaliserad amyloidos.  Funktioner av primär amyloidos

  Primär amyloidos, eller Al, uppträder när en speciell benmärgscell (plasmacell) plötsligt ger en ökad del av protein, vilket kallas en lätt kedja. Inlåning i vävnaderna hos personer med primär amyloidos är Al-proteiner. Primär amyloidos kan förekomma tillsammans med benmärgsplasmacellcancer, som kallas komplext myelom. Primär amyloidos är inte associerad med andra sjukdomar, men det här är en sjukdom som vanligtvis kräver kemoterapi. Vissa forskare har visat fördelen med stamcelltransplantation som en av metoderna för behandling av primär amyloidos.  Funktioner av sekundär amyloidos

  När amyloidosen förekommer för det andra som ett resultat av en annan sjukdom, såsom exempelvis komplexa myelom, kroniska infektioner (t ex tuberkulos eller osteomyelit) eller kroniska inflammatoriska sjukdomar (till exempel reumatoid artrit och ankyloserande spondylit), är ett sådant tillstånd kallad sekundär amyloidos eller AA. Amoloidtyg, som skjuts upp med sekundär amyloidos, kallas AA-proteiner. Behandling av personer med sekundär amyloidos syftar till behandling av de grundläggande orsakerna till sjukdomen hos varje enskild patient.  Familj amyloidos

  Familj amyloidos, eller attra, är en sällsynt form av ärftlig amyloidos. Amilidbildning i ärftlig amyloidos består av proteintranstitin eller en lastbil som är formad i levern. Familjamyloidos kallas autosomal dominerande i genetisk terminologi. Det innebär att barn som är födda av föräldrar med amyloidos, det finns 50% chans för arv av denna sjukdom.  Beta-2 mikrooglobulin amyloidos

  Beta-2 mikroglobulinamyloidos uppstår när patienter som genomgår dialysprocedurer börjar amyloidavsättningar. Amyloidavsättningar består av beta-2 mikrooglobulinprotein och ligger ofta nära lederna.  Lokal amyloidos

  Många former av lokal amyloidos är resultatet av amyloidavsättningar i speciella zoner i kroppen och skiljer sig från de allmänna formerna av amyloidos som kan hittas i hela kroppen. Lokala amyloidosiska avlagringar finns i hjärnan på grund av Alzheimers sjukdom. Med ålder kan amyloiden utvecklas lokalt och deponeras i olika vävnader i kroppen.

  Leave a reply