Diagnos och behandling av dilatation kardiomyopati

Innehåll

 • Metoder för diagnos av sjukdomen
 • Principer att behandla dilatation kardiomyopati
 • Metoder för förebyggande av sjukdomar • Metoder för diagnos av sjukdomen

  Diagnos och behandling av dilatation kardiomyopatiFörutom den vanliga läkarundersökningen utför olika diagnostiska förfaranden olika diagnostiska förfaranden. Biokemiska studier av blod och urin gör det möjligt att identifiera olika giftiga ämnen, liksom brist på vitaminer. I elektrokardiografi ökar tecken på karaktären av sjukdomen i hjärtans storlek, liksom persistenta sinus takykardi (hjärtfrekvens, vanligtvis överstiger 100 slag per minut.) Det är ofta identifierat genom brott mot hjärtpulsens konduktivitet i form av olika blockader. Röntgenundersökning av bröstorganen gör det möjligt att detektera en signifikant ökning av hjärtat och blodets storlek i den lungcirkelkrets. Ibland avslöjas fri vätska i lungans yttre mantel (pleuralhåligheter), vilket är en följd av högt tryck i lungans kärl. Echokardiografi-metod - en av de viktigaste i diagnosen av sjukdomen. Echokardiografi hjälper till att identifiera en ökning av hjärtkammarens storlek, en minskning av pumpfunktionen, i synnerhet en sådan indikator som en bråkdel av kakorna i hjärtat. Dessutom kan echokardiografi du klargöra svårighetsgraden av brist på mitral och tricuspid hjärtventiler, liksom närvaron av intrakardiella tromboms.

  Radioisotopundersökning av hjärtat (myokardiell scintigrafi) utförs för att klargöra tillståndet för hjärtfunktionen, såväl som att identifiera de avlidne myokardszonerna. Lyftmyokardiell biopsi är en kirurgisk metod som möjliggör mikroskopisk undersökningsstycken av hjärtmuskeln från olika kameror, vilket är nödvändigt för att klargöra naturen av sjukdomen och ytterligare behandling. Tekniskt sett gör detta enligt följande: Under lokal anestesi pierce (punkterad) stor artär och ven, sedan spenderar de ett speciellt verktyg med små saxar till hjärtat i slutet. Ganska ofta utförs biopsi av myokardium samtidigt med coronoagographics (introduktionen av ett kontrastmedel i blodet som levererar hjärtkoronära artärer). Ett sådant tillvägagångssätt bidrar till att uteslutas hos en patient med koronar hjärtsjukdom, som en av de sjukdomar som liknar dilatationskardiomyopati av manifestation. Båda studierna utförs under röntgen-tv-kontroll.  Principer att behandla dilatation kardiomyopati

  Allmänna principer för behandling av dilatation Kardiomyopati skiljer sig inte från behandling av kroniskt hjärtsvikt. I fall av sekundär dilatationskardiomyopati utförs den föregående sjukdomen dessutom (hjärtsventilens och T.D.), och alla åtgärder vidtas för att eliminera orsakerna till sjukdomen. Några ord om de moderna möjligheterna till kirurgisk behandling av dilatation kardiomyopati. Den mest effektiva metoden för behandling i hjärtfelet är en transplantation (transplantation) av hjärtat. Möjligheterna för denna operation är begränsade av uppenbara skäl över hela världen.

  Som ett alternativ till hjärttransplantation föreslås rekonstruktiv verksamhet för att förlänga patienternas livslängd med dilatationskardiomyopati, som syftar till att eliminera bristen på mitral och tricusspid hjärtventiler. Kirurgisk eliminering av insufficiens av dessa ventiler möjliggör en tid «broms» Uppkomsten av sjukdomsens sista skede. En annan alternativ hjärttransplantation hos patienter med dilatationskardiomyopati är partiell avlägsnande av den vänstra ventrikeln för att minska sin storlek (BATISTA-funktion). Tyvärr, dessa «Smycken» Verksamheten har ännu inte distribuerats i vårt land. Nyligen har specialmodeller av elektrokardiomulatorer föreslagits för behandling av patienter med dilatationskardiomyopati, vilket gör att du kan göra arbetet med hjärtans ventricles. Detta gör att du kan förbättra påfyllningen av hjärtans ventricles med blod och öka hjärtans pumpfunktion. I vissa modeller av sådana anordningar, diagnostikens funktion och eliminera arytmierna. Med tanke på att livslängden hos patienter med dilatationskardiomyopati är märkbart lägre än hos friska människor, måste du använda någon chans att förlänga sina liv.  Metoder för förebyggande av sjukdomar

  Förebyggandet av sjukdomen liknar i stor utsträckning de åtgärder som används för att eliminera sekundär dilaterad kardiomyopati. Den består i att vägra att dricka alkohol, kokain, noggrann kontroll av hjärtaktivitet under tumörkemoterapi. Börjar sedan barndomen är det användbart att genomföra en organismhärdning. Ett fullständigt vägran att använda alkohol med alkoholvarianter av dilatation Kardiomyopati kan förbättra hjärtans kontraktilfunktion och eliminera behovet av dess transplantation. Tyvärr, i de flesta fall detekteras sjukdomen i hjärtfelet. Tidig diagnostik av dilatationskardiomyopati är möjlig med slumpmässig (screening) som utför ekkokardiografi under den årliga kliniska undersökningen, liksom under undersökning av personer med ärftlighet som belastas under denna sjukdom. Tidig diagnos av dilatation kardiomyopati gör det också möjligt att öka effektiviteten av sin medicinska behandling.

  Leave a reply