Pulpitklassificering: Grunden för terapi i tandvård

Innehåll


Pulpitklassificering: Grunden för terapi i tandvårdKlassificeringen av massan representerar två globala partitioner: akut och kronisk form av manifestation av sjukdomen. Den akuta prekestolen uppstår när infektionen i massan tränger in med en hermetisk massakammare och har alternativ:

  • hyperemi massa;
  • serös begränsad;
  • serös diffus;
  • varig;
  • traumatisk.

Vid val av en metod för behandling av kronisk pulpit, förlita sig på följande former av sjukdomen:

  • Fibrös — Det finns ett arrangemang av bindväv, den asymptomatiska strömmen noteras, svaga obehagliga känslor är möjliga;
  • Hypertrofisk eller proliferativ form kännetecknas av närvaron i den kariösa regionen av en fibrös polyp med överskott av prolipering av massavävnad genom en skadad karieshålighet;
  • Den gangrenösa eller purulenta formen fortsätter med allvarliga smärtsamma känslor med tanke på vävnadsförnämningen av vävnaden och detektering av granulationsvävnad i rotmassan, med en uttalad känslighet för het.

Klassificering av olika former av pulpit involverar mekanisk och läkemedelsbehandling av rotkanaler — Avlägsnande av nerv eller depänning och tätning. Utan adekvat behandling av tandkanaler kan kronisk prekestol gå till periodontit med olika multipla komplikationer. Deras utveckling bidrar till den oskylda stängningen av kanalen, liksom otillräckliga kvalitetsförseglingar, flikar, foder och kronor.


Pulpit av tillfälliga mejeriella tänder: Förebyggande kostnader

Inflammation i massa av mejeri tänder — Fenomenet är ganska frekvent, komplicerat av det faktum att barnet inte alltid kan hjälpa läkaren i diagnosen av sjukdomen, med svårigheter att beskriva sitt tillstånd och indikera lokalisering av smärta, vilket för massan av mejeri tänder är ganska naturlig. De kliniska manifestationerna av sjukdomen i varje barn har sina egna egenskaper, vilket beror på ålder och egenskaper hos strukturen av fasta vävnader och massa.

Många mejeri tänderDen huvudsakliga etiologiska faktorn i sjukdomsutvecklingen är närvaron av en infektion som tränger in i massan från den karieshålighet. Akut inflammation i vaskulär nervkomplex av tänder åtföljs ibland av reaktionen av periodontitvävnader och regionala lymfkörtlar. Tandpvärje tillsammans med smärta när den berörs till kausalplatsen eller pressar ett finger uttryckt i ödem av mjuka vävnader i den submandibulära regionen.

Huvudskylten på sjukdomsmuggatens mejeri tänder — Detta är en långsiktig tandpvärje som periodiskt uppstår utan effekt av en yttre stimulans, oftare på natten och förstärker under påverkan av olika yttre fenomen — mekanisk eller temperaturexponering.

Terapi av tillfälliga tänder är en av de ledande för barnens tandvård. Tandläkarens och föräldrars huvuduppgift — Spara en tandläkare av ett barn till fysiologiskt skifte och förhindra alla typer av komplikationer som kan ha en skadlig effekt på tandläkarens tillstånd. För att förhindra negativa reaktioner i temporära dentala enheter visas pulpeenta och pulpotec-preparat. Enligt många observationer finns det inga färgförändringar, det finns ingen smärta i processen och efter behandling.


Massa efter behandling: inte längre spänning

Med en radiologisk studie av massan efter behandling, några destruktiva förändringar i benvävnad, patologisk resorption eller skada på äventyren hos ett konstant tandsystem. Det är känt att massan som ett fenomen är utbrett, efter behandlingen inte avslöjar förändringar i kronans färg, orsakar inte smärta efter en viss tid efter terapi, men det finns en liten mängd komplikationer, särskilt efter användning av Devotional metoder.

Detta problem gör specialister att leta efter nya sätt och metoder för tandläkaresystem med användning av modern teknik och droger, och patienter, i sin tur, ägna särskild uppmärksamhet åt förebyggandet, både hos vuxna och hos barn. Full vård av munhålan under tandläkarens kontroll omfattar användning av högkvalitativ tandkräm och borstar minst 2 gånger om dagen, liksom en tandvård i lossning av tandköttet. Tidig upptäckt och eliminering av orsakerna till tandsystemet, terapeutiska och förebyggande gymnastik, medicinsk och fysioterapi, liksom användningen av folkmekanismer som rekommenderas av läkaren vid nästa förebyggande inspektion, vilket är nödvändigtvis nödvändigt 2 gånger om året, kommer att spara från tidig borttagning och tandvård av tandvård.

Leave a reply